Jak skonfigurować bezprzewodowy router TP-Link aby działał jako punkt dostępowy?

User Application Requirement
Updated 03-11-2013 17:57:30 PM 3982880
Ten artykuł dotyczy: 

Artykuł ten jest użyteczny w sytuacji, gdy posiadasz już jeden router i chcesz, aby dodatkowy router TP-Link działał jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, podłączony do głownego routera za pomocą kabla Ethernet. W takiej konfiguracji port WAN routera TP-Link nie będzie używany.

Krok 1
Podłącz jeden z portów LAN routera głównego do jednego z portów LAN routera TP-Link za pomocą kabla Ethernet.
 
Krok 2
Podłącz komputer do kolejnego portu LAN routera TP-Link za pomocą kabla Ethernet, a nastepnie zaloguj się do routera TP-Link używając adresu znajdującego się na naklejce u dołu routera. W razie trudności z logowaniem kliknij tutaj aby uzyskać pomoc.
 
Krok 3
W menu routera przejdź do zakładki Network->LAN po lewej stronie ekranu, a następnie zmień adres IP routera w sieci LAN na adres z sieci lokalnej głównego routera. Na przykład, jeżeli główny router ma adres 192.168.2.1 zalecany adres dla routera TP-Link to 192.168.2.X, gdzie X jest liczbą z przedziału od 2 do 254. Ustawienie należy zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Save.

Po zmianie adresu pojawi się komunikat informujący o konieczności zrestartowania routera. Po naciśnięciu przycisku OK router zostanie zrestartowany i nastąpi automatyczne, ponowne logowanie do routera z użyciem nowego adresu IP (w wypadku gdyby ponownie logowanie nie nastąpiło, proszę ręcznie wpisać nowo nadany adres IP w pasek adresu przeglądarki i ponownie zalodować się do routera).

Krok 4
Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej
Przejdź do zakładki Wireless->Wireless Settings, wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej (Wireless Network Name/SSID) oraz wybierz kanał (Channel). Naciśnij przycisk Save aby zatwierdzić ustawienia.


Następnie należy przejść do zakładki Wireless->Wireless Security aby skonfigurować zabezpieczenia sieci. Na przykładzie wybrany jest zalecany tryb zabezpieczeń - WPA/WPA2-Personal. W polu PSK Password należy wprowadzić hasło które będzie używane do łączenia się urządzeń do sieci bezprzewodowej. Ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem Save.

Krok 5
Przejdź do zakładki DHCP, ustaw parametr DHCP Server na wartość Disable i naciśnij przycisk Save.

Krok 6
Przejdź do zakładki System Tools -> Reboot, i naciśnij przycisk Reboot aby zrestartować urządzenie.

Po przeprowadzeniu powyższych kroków urządzenia podłączone do routera TP-Link bezprzewodowo lub przez pozostałe porty LAN będą łączyć się z siecią głównego routera - i dzięki niemu z Internetem.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.