Jak skonfigurować router TL-WR743ND w trybie klienta WISP?

Krok 1

Otwórz okno przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla, Opera), w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie na klawiaturze naciśnij klawisz Enter.


Krok 2

Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Krok 3
Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Operation Mode, wybierz tryb Wireless Client Router, a następnie kliknij przycisk Save
 
Krok 4
Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Wireless, i kliknij przycisk Survey, aby wybrać sieć bezprzewodową, do której chcesz podłączyć router.
 
Krok 5
Kliknij Connect obok wybranej sieci bezprzewodowej.

Krok 6
W polu Key type: wybierz typ szyfrowania stosowany w wybranej przez ciebie sieci bezprzewodowej, a w polu Password: wpisz klucz sieciowy. Kliknij przycisk Save, a następnie kliknij click here w czerwonej linijce tekstu, która pojawiła się nad przyciskiem Save.
 

Krok 7

Kliknij przycisk Reboot., aby zrestartować router, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk OK.

Ten artykuł dotyczy:
User Application Requirement | Updated 05-10-2012 18:50:08 PM