Jak skonfigurować wzmacniacz sygnału?

User Application Requirement
Updated 04-19-2019 07:04:19 AM 4165772
Ten artykuł dotyczy: 

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy dokonać następujących ustawień routera głównego:
Parametry routera głównego:
  •  Adres LAN IP: 192.168.1.254
  •  SSID: 2WIRE_TEST
  •  Typ szyfrowania: WPA2-PSK with AES
  •  Hasło: testtplink
Przygotowanie
  • Funkcja serwera DHCP wzmacniacza sygnału jest domyślnie wyłączona. Aby komputer mógł nawiązać połączenie z wzmacniaczem (którego domyślny adres IP to 192.168.1.254), należy ustawić jego adres IP (192.168.1.x). Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.
  •  Podłącz kablem sieciowym komputer do wzmacniacza sygnału. Rozłącz bezprzewodowe połączenie z głównym routerem.
Konfiguracja wzmacniacza sygnału:
     1.    Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej wzmacniacza sygnału. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.
2.    Wybierz opcję Network. Aby uniknąć konfliktu adresów upewnij się, czy adres IP wzmacniacza i routera głównego są w tym samym segmencie adresów IP. W takim przypadku można zmienić adres IP na “192.168.1.250”.  Następnie naciśnij przycisk
Save.

Uwaga: Jeżeli adres IP routera głównego nie zaczyna się od 192.168.1. (gdy jest to na przykład adres 192.168.0.1), należy zmienić adres IP wzmacniacza sygnału na adres z tej samej sieci - o takim samym początku, na przykład na adres 192.168.0.250. Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem Save, należy zmienić adres IP komputera na 192.168.0.100 i zalogować się na stronie konfiguracyjnej wzmacniacza sygnału wykorzystując nowy adres IP: 192.168.0.250.
3.    Wybierz opcję Quick Setup, a następnie Next->Wireless. Z rozwijanej listy Operation Mode wybierz opcję Range Extender. Następnie naciśnij przycisk Search.

4.    Znajdź na liście identyfikator SSID routera głównego, a następnie wybierz opcję Connect.

5.    Naciśnij przycisk Save.
 
6.    Wybierz opcję Wireless > Wireless Security. Zaznacz opcję  WPA-PSK/WPA2-PSK, z rozwijanej listy Encryption wybierz opcję AES, a następnie wprowadź w pole PSK Password hasło “testtplink”. Następnie naciśnij przycisk Save. Ustawienia opcji zabezpieczeń transmisji wzmacniacza muszą być z godne z routerem głównym. W razie wątpliwości, skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

Po wykonaniu powyższej konfiguracji, wzmacniacz powinien poprawnie współpracować z routerem głównym.
Sprawdzenie konfiguracji:
Wybierz opcje System Tools->Diagnostic. Jeżeli w polu IP address (lub IP address/Domain Name) adres IP routera to 192.168.1.254, należy nacisnąć przycisk Start.

Ostatnim punktem jest ustawienie w komputerze opcji automatycznego uzyskiwania adresu IP.

Jeżeli po wykonaniu komendy Ping nie wykryto połączenia, należy sprawdzić powyższe ustawienia lub skontaktować się ze wsparciem technicznym firmy TP-Link.

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.