W jaki sposób podłączyć urządzenie do sieci wykorzystując nowe oprogramowanie TP-Link Wireless Configuration Utility?

User Application Requirement
Updated 10-04-2011 04:51:10 AM
Ten artykuł dotyczy: 
1. Instalacja.
 
Uruchom płytę CD i wybierz właściwą kartę sieciową. (Rysunek 1)
 
Ustawienia zabezpieczeń zainstalowanego programu antywirusowego mogą blokować proces instalacji. Należy chwilowo go wyłączyć.
 
Rysunek 1
 
Podczas procesu instalacji może pojawić się poniższe ostrzeżenie. (Rysunek 2) Aby kontynuować instalację, należy wybrać opcję “Continue Anyway”.  
 
Rysunek 2
 
Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji, na pulpicie pojawi się skrót do programu. (Rysunek 3).
 
Rysunek 3
 
2. Nawiązanie połączenia
 
I. Aby uruchomić program TP-Link Wireless Configuration Utility, naciśnij dwukrotnie skrót na pulpicie.
W wyświetlonej tabeli znajdują się wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe. Aby odświeżyć listę naciśnij przycisk "Rescan". (Rysunek 4)
 
Rysunek 4
 
II. Aby połączyć się z właściwą siecią kliknij dwukrotnie na jej nazwie, lub zaznacz ją i wybierz przycisk "Connect". Wybrany profil będzie zapisany w celu automatycznego nawiązywania połączeń.
 
Rysunek 5
 
III. Wprowadź hasło zabezpieczające dostęp do sieci i naciśnij przycisk OK.
 
Rysunek 6
 
Gdy połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, obok nazwy sieci (identyfikatora SSID) pojawi się zielony symbol sieci bezprzewodowej
 
Rysunek 7
 
Aby zerwać połączenie, zaznacz właściwą sieć i wybierz opcję Disconnect.
 
Figure 8

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.