Jak skonfigurować urządzenia TL-WA5110G/TL-WA5210G aby działały w trybie routera/bezprzewodowego klienta AP?

User Application Requirement
Updated 09-28-2011 23:59:30 PM 79541
Ten artykuł dotyczy: 

Krok 1  Podłącz kablem komputer do urządzenia TL-WA5110G/TL-WA5210G. Zaloguj się na stronie konfiguracyjnej urządzenia wpisując w pasek adresowy przeglądarki internetowej: 192.168.1.254.

W przypadku problemów zapoznaj się z artykułem: W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną urządzenia TL-WA501G/TL-WA601G?

Krok 2 Ustaw tryb pracy router/klient AP i podłącz się do sieci bezprzewodowej.

1.      Z menu po lewej stronie wybierz opcję Operation mode. Zaznacz tryb AP Client Router i naciśnij przycisk Save.

2.    Z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless -> Wireless Mode i zaznacz opcję Client. (Na stronie tej, jedyny dostępny tryb pracy to klient.)

3.    Jeżeli znasz wartość SSID sieci bezprzewodowej lub adres MAC punktu dostępowego/klienta WISP, wprowadź je ręcznie w pole SSID lub MAC punktu dostępowego. Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

4.    Możesz również nacisnąć przycisk Survey i wyświetlić dostępne sieci bezprzewodowe, a następnie przycisk Connect aby podłączyć się do wybranej sieci.

 

Po naciśnięciu przycisku Connect, numer SSID sieci bezprzewodowej i adres MAC punktu dostępowego zostaną automatycznie wyświetlone w oknie ustawień trybu pracy klienta.

5.      Aby zakończyc konfigurację naciśnij przycisk Save.

Krok 3 Wybierz opcję Network->WAN. W polu WAN Connection Type zaznacz właściwy typ połączenia WAN. Jeżeli typ połączenia nie jest znany, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

Opcja Dynamic IP: Należy jedynie wybrać z listy rozwijanej opcję Dynamic IP i nacisnąć przycisk Save.

Opcja Static IP: Z rozwijanej listy należy zaznaczyć opcję Static IP i wprowadzić poprawne parametry. Są one określane przez dostawcę usług internetowych. Następnie naciśnij przycisk Save.

 

Opcja PPPoE: Z rozwijanej listy należy zaznaczyć opcję PPPOE i wprowadzić poprawne parametry. Są one określane przez dostawcę usług internetowych. Naciśnij przycisk Save.

 

UWAGA: Aby podłączyć punkt dostępowy do routera, którego adres IP to również 192.168.1.254 należy zmienić adres IP punktu dostępowego. Pozwoli to uniknąć konfliktu adresów IP. W tym celu:

1.     Z menu po lewej stronie wybierz opcję Network->LAN.

2.     Zmień adres IP na 192.168.2.254. 

 

3.     Naciśnij przycisk Save i uruchom ponownie urządzenie.

 

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.