W jaki sposób przywrócić fabryczne ustawienia w inteligentnym przełączniku?

User Application Requirement
Updated 09-20-2011 01:38:23 AM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-SL2452WEB

Uwaga: Wykonanie resetu spowoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych ustawień. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia urządzenia. Należy go wykonywać tylko w przypadku, gdy utworzono kopię bieżących ustawień lub istnieje możliwość dokonania ponownej konfiguracji.

 

Krok 1 Wyłącz przełącznik (odetnij zasilanie od urządzenia)

Krok 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset na przednim panelu urządzenia. Następnie (nie puszczając przycisku reset) włącz przełącznik (podłącz zasilanie do urządzenia). Nie puszczaj przycisku reset przez kolejne 10 sekund.

Krok 3 Puść przycisk reset i poczekaj, aż urządzenie ponownie się uruchomi.

 

Uwaga:
Po dokonaniu resetu, adres IP urządzenia powinien się zmienić na wartość domyślną: 192.168.0.1. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to w obu przypadkach: supervisor (pisane małymi literami).
2. Należy się upewnić, iż adres IP komputera jest z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia. Oznacza to, że adres IP komputera powinien być z zakresu: 192.168.0.X (X to liczba od 2 do 253), maska podsieci to: 255.255.255.0 .