Jak przywrócić ustawienia fabryczne przełącznika zarządzanego warstwy 2 (lite)?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 18:45:24 PM
Ten artykuł dotyczy: 
TL-SG3109 , TL-SL3428 , TL-SL3452

 

Ustawienia fabryczne zarządzanego przełącznika warstwy 2 (lite) mogą być przywrócone na dwa sposoby. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie interfejsu internetowego. Czasami jednak połączenie się z urządzeniem tą drogą może być niemożliwe.  W tym przypadku, do przywrócenia ustawień fabrycznych należy użyć konsoli

Wykorzystując interfejs szeregowy należy połączyć komputer z przełącznikiem. Następnie należy wyłączyć urządzenie.

Wybierz opcje Start -> All Programs -> Accessories -> Communications -> Hyper Terminal. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe (patrz rysunek 1). Wprowadź nazwę. Dla przykładu wprowadzono nazwę test. Następnie naciśnij przycisk OK.

 

Rysunek 1

Kiedy wyświetli się Rysunek 2, naciśnij przycisk OK.

 

Rysunek 2

Zmień ustawienia w zakładce Port Settings jak pokazano na rysunku 3. Wartość pola Bits per second ustaw na 38400, wartość pola Data bits na 8, pole Parity ustaw na None, pole Stop bits ustaw na 1 oraz Flow control ustaw na None. Następnie naciśnij przycisk OK.

 

Rysunek 3

Włącz przełącznik. Jeżeli pojawi się komunikat pokazany na rysunku 4, naciśnij klawisz ESC.

Rysunek 4

Wyświetli się ekran pokazany na rysunku 5. Wybierz opcję 2 .

 

Rysunek 5

Kiedy wyświetli się rysunek 6, zatwierdź wybór wpisując Y. W wierszu dotyczącym nazwy pliku (Flash file name) należy wpisać: config.

 6

Rysunek 6

Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się komunikat ukazany na rysunku 7. Naciśnij klawisz ESC. Przełącznik zrestartuje się automatycznie.

 

Rysunek 7

Po ponownym uruchomieniu urządzenia przywrócone zostaną jego fabryczne ustawienia. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji przełącznika znajdują się w instrukcji obsługi.

Uwaga: Wykonanie jakichkolwiek innych czynności może doprowadzić do uszkodzenia przełącznika.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.