Często zadawane pytania dotyczące sieci EAP Mesh

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcji i specyfikacji
Zaktualizowano w dniu 07-08-2019 09:20:46 AM 212228
Ten artykuł dotyczy: 

Sieć mesh to nowe rozwiązanie zastosowane w urządzeniach z serii EAP Omada. Jest niezwykle pomocne w przpadku konieczności doprowadzenia sieci Wi-Fi na zewnątrz budynków, zwłaszcza, gdy warunki nie są sprzyjające rozbudowie sieci. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o sieć EAP Mesh i poznasz możliwe rozwiązania problemów, które możesz napotkać podczas konfiguracji lub instalacji:

 

Pyt. 1: Czym jest EAP Mesh? Czy to nowy produkt?

Nie, EAP Mesh nie jest nowym produktem. Jest to nowe rozwiązanie zastosowane w produktach EAP, które umożliwia bezprzewodowe działanie urządzeń EAP po aktualizacji firmare'u do określonej wersji.

 

Pyt. 2: Które modele urządzeń EAP umożliwiają utworzenie sieci mesh?

Sprawdź dostępne wersje firmare'ów dla swojego modelu urządzenia EAP na oficjalnej stronie TP-Link (https://www.tp-link.com). Jeżeli w informacjach o wersji znajdziesz punkt “Add support for Mesh networking” oznacza to, że twój model EAP będzie obsługiwać sieć mesh po aktualizacji firmare'u do danej wersji. Przykładowo, aby urządzenie EAP225-Outdoor mógło ubsługiwać sieć mesh, konieczna jest aktualizacja firmware'u do wersji EAP225-Outdoor (EU) _V1_1.3.0 Build 180614 lub nowszej.

 

Pyt. 3: Czy sieć mesh wymaga korzystania z kontrolera Omada?

Tak, konfiguracja sieci mesh możliwa jest jedynie z użyciem kontrolera Omada. Ponadto, aby korzystać z sieci mesh, konieczne jest pozostawienie kontrolera Omada włączonego. Do rozbudowy sieci mesh niezbędny jest kontroler Omada zaktualizowany do wersji 2.7.0 lub nowszej.

Uwaga: Jeżeli twój kontroler Omada zostanie przypadkowo wyłączony, ale połączenia pomiędzy punktami dostępowymi mesh nie ulegną zmianie, sieć mesh utrzyma działanie w takim samym zakresie, lecz nie będzie można nią zarządzać ani zmieniać żadnych ustawień, takich jak Auto Failover/Fast Roaming.

 

Pyt. 4: Co oznaczają pojęcia Hop/Uplink/Mesh AP/Root AP/Uplink AP/Downlink AP?

Poniżej znajdują się wyjaśnienia podstawowych pojęć w sieci EAP Mesh. Pojęcia te zostaną także omówione w formie pytań i odpowiedzi.

Pojęcie

Wyjaśnienie

Uplink

Łącze przesyłania danych pomiędzy punktem dostępowym a jego bezpośrednim urządzeniem EAP.

Root AP

Przewodowy punkt dostępowy w sieci mesh.

Mesh AP

Punkt dostępowy z bezprzewodowym łączem Uplink.

Uplink AP

Punkt dostępowy, który zapewnia Mesh AP dostęp do bezprzewodowego łącza Uplink jest określany jako Uplink AP dla tego Mesh AP.

Downlink AP

Mesh AP, który łączy się z innym punktem dostępowym bezprzewodowo jest określany jako Downlink AP dla tego punktu dostępowego.

Hop

Względna odległość pomiędzy Mesh AP a Root AP.

 

Poniższy schemat przedstawia relację pomiędzy tymi pojęciami:

 

Pyt. 5: Jak skonfigurować urządzenie EAP, aby możliwe było korzystanie z sieci mesh?

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące konfiguracji znajdują się w Podręczniku użytkownika kontrolera Omada: https://static.tp-link.com/2018/201809/20180907/1910012447_Omada%20Controller%20Software%203.0.2_UG.pdf

Informacje o sieci mesh znajdziesz na stronie 38.

 

Pyt. 6: Na co muszę zwrócić uwagę instalując bezprzewodowy Mesh AP?

Mesh AP, o którym mowa w pytaniu, to urządzenie EAP, które ma być zainstalowane bezprzewodowo. Konfiguracja została już omówiona w odpowiedzi na pytanie 4, konieczne jest jednak poruszenie kilku innych kwestii:

(1) Punkt dostępowy, który ma pełnić rolę Mesh AP zaleca się zresetować przed konfiguracją sieci mesh.

Jest to konieczne ze względu na to, że jeśli punkt dostępowy był wcześniej zarządzany przez interfejs webowy, jego funkcja mesh nie będzie aktywna dopóki punkt dostępowy nie zostanie zresetowany. Jeżeli funkcja sieci mesh jest wyłączona, nie można wykryć takiej sieci ani zarządzać nią bezprzewodowo.

(2) Upewnij się, że Mesh AP znajduje się w zasięgu Root AP lub innego Mesh AP.

Ma to na celu upewnienie się, że Mesh AP jest wykrywany w sieci mesh i zapewnia prawidłowy bezprzewodowy przepływ danych. Taki system jest podobny do układu “router + wzmacniacz sygnału”. Wzmacniacz sygnału musi znajdować się w zasięgu sieci routera głównego, aby bezprzewodowo odbierać i przekazywać dane.

(3) Zalecanym dystansem pomiędzy Mesh AP a jego Uplink AP jest maksymalnie 180 m.

180 m to odległość odpowiednia tylko w przypadku otwartych przestrzeni, co oznacza, że pomiędzy Mesh AP a Uplink AP nie może być żadnych przeszkód. Należy pamiętać, że rzeczywisty zasięg może różnić się od podanej wartości, na co wpływ ma obecność przeszkód i występowanie zakłóceń sieci bezprzewodowej pomiędzy Mesh AP i Uplink AP.

(4) Maksymalną wartością Hop jest 3.

(5) Maksymalną wartością Downlink AP jest 4.

Oznacza to, że do jednego Uplink AP maksymalnie mogą być podłączone 4 Downlink APs.

 

Pyt. 6: Jakie jest zalecane pokrycie i pojemność sieci EAP Mesh?

Zalecanym maksymalnym zasięgiem w przypadku modelu EAP225-Outdoor w warunkach otwartej przestrzeni jest 200 m dla pasma 2,4 GHz i 300 m dla pasma 5 GHz; Zalecana maksymalna pojemność sieci Mesh to 50~60 urządzeń.

 

Poniżej znajdziesz istotne informacje dotyczące pokrycia/pojemności sieci:

(1) Po pierwsze, zalecane pokrycie/pojemność zależą od modelu EAP. Tutaj przykładowym modelem jest EAP225-Outdoor.

(2) Na pokrycie/pojemność wpływ ma występowanie zakłóceń sieci bezprzewodowej, rozmieszczenie urządzeń, klienci bezprzewodowi i wiele innych czynników. Podane tutaj wartości są wartościami uśrednionymi.

(3) Sieć mesh to rozwiązanie, które umożliwia łatwiejsze rozmieszczenie urządzeń EAP i zwiększenie zasięgu, ale nie ma wpływu na liczbę urządzeń klienckich, które mogą korzystać z sieci. Podana pojemność odnosi się zatem do całej sieci mesh, obejmującej Root AP i wszystkie Mesh APs, a nie do pojedynczego Mesh AP. Z tego względu, jeśli zasięgiem sieci ma być pokryte środowisko o dużym zagęszczeniu użytkowników, zalecanym rozwiązaniem jest utworzenie sieci przewodowej.

 

Uwaga: Wartość zasięgu jest nieco wyższa niż zalecanego maksymalnego dystansu pomiędzy Mesh AP a Uplink AP, czego przyczyną jest fakt, że Mesh AP powinnien znajdować się w bliższym położeniu, aby sygnał odbierany przez podłączonych klientów bezprzewodowych był silniejszy.

 

Pyt. 7: W jaki sposób można usprawnić działanie bezprzewodowej sieci EAP Mesh?

(1) Aby poprawić wydajność bezprzewodowej sieci mesh, zaleca się zmniejszyć liczbę przeskoków do minimum.

  • Ze względu na transmisję typu półdupleks i utraty sygnału podczas transmisji, wydajność sieci bezprzewodowej będzie tym niższa im większa będzie wartość przeskoków w sieci mesh.
  • Aby zmniejszyć wartość przeskoków w sieci mesh, wykorzystaj topologię gwiazdy zamiast topologii siatki. W topologii gwiazdy liczba przeskoków jest mniejsza, co sprawia, że wydajność sieci bezprzewodowej jest lepsza niż wydajność osiągana w topologii siatki.

(2) Upewnij się, że większość klientów bezprzewodowych łączy się z Root AP lub 1-Hop AP(s).

  • Root AP i 1-Hop Mesh AP zapewniają zwykle lepszą wydajność sieci bezprzewodowej niż 2-Hop lub 3-Hop AP.
  • Wybierając lokalizację dla Root AP i 1-Hop AP, ustaw je w takim miejscu, aby mogły pokryć zasięgiem większość klientów bezprzewodowych.

 

Pyt. 8: Co to jest “Auto Failover” i jak działa ta funkcja?

(1) Gdy działanie niektórych Mesh APs w sieci mesh zostanie zakłócone, przy włączonej funkcji Auto Failover sieć mesh automatycznie wznowi działanie (kontroler automatycznie wybierze nowe bezprzewodowe łącze uplink dla AP).

(2) Aby korzystać z tej funkcji, musisz włączyć ją na kontrolerze Omada i pozostawić to urządzenie włączone. Domyślne ta funkcja jest wyłączona.

Pyt. 9: Czy produkty EAP Mesh mogą współpracować z produktami Deco Mesh?

Nie. NIE można utworzyć wspólnej sieci mesh dla produktów EAP i Deco, ponieważ działanie mechanizmu mesh jest różne dla tych produktów.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.