Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

  • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
  • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
  • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

T2500G-10TS(UN)_V1_170411
Data publikacji: 2017-04-11 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.11 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Optimized the CLI function.
2.Added new features, including VLAN-based loopback detection, LACP Pass through, DHCP VLAN relay, Dynamic VLAN Assignment, MAC based 802.1x, LLDPDU Pass through, NAS ID configuration, QinQ Missdrop and so on.
3.Added basic functions of SNMP. Functions such as  cable diagnostic, serial number display, TFTP firmware upgrade can be configured through SNMP. 

Notes:

As many features have been enhanced, the configuration will be lost after upgrading, and it is not suggested to import the old config file to the device after upgrading.

T2500G-10TS(UN)_V1_160725
Data publikacji: 2016-07-25 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.06 MB

Modifications and Bug Fixes:

First firmware release for T2500G-10TS(UN)_v1

Notes:

For T2500G-10TS(UN)_v1

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Sterownik

Data publikacji: 2019-03-13 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.10 MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For TP-LINK switches with USB Console port

802.1X Client

Data publikacji: 2017-09-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.5MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Pliki MIB

Data publikacji: 2017-07-21 Język: Angielski Rozmiar pliku: 121.07 KB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux
Data publikacji: 2016-07-25 Język: Angielski Rozmiar pliku: 117.62 KB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

Notes:

For T2500G-10TS(UN)_v1

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: