Lista kompatybilności modemów USB 3G/4G dla routera TL-MR3220

Uwaga:

Dokument ten zawiera najnowszą listę kompatybilnych modemów USB. Router może nie współpracować z modemami wymienionymi na liście jeżeli nie jest na nim zainstalowana aktualna wersja firmware. Aktualne pliki firmware dla routerów 3G dostepne są do pobrania tutaj.

 

W zależności od uwarunkowań sieci operatora Aero2 negocjacja połączenia może potrwać w niektórych przypadkach więcej niż 15 minut.

* Jeżeli występują problemy z kompatybilnością modemu, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.

Polska
Produkt Usługodawca Wprowadź model urządzenia Marka Uwagi
TL-MR3220 Aero2 MF669 ZTE tylko router w wersji V2.x
TL-MR3220 Aero2 MF669 ZTE V2 Only
TL-MR3220 Orange MF669 ZTE tylko router w wersji V2.x
TL-MR3220 Orange MF669 ZTE V2 Only
TL-MR3220 Play MF669 ZTE tylko router w wersji V2.x
TL-MR3220 Play MF669 ZTE V2 Only
TL-MR3220 Polsat MF669 ZTE tylko router w wersji V2.x
TL-MR3220 Polsat MF669 ZTE V2 Only
TL-MR3220 Aero2 MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3220 Polsat MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3220 Play MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3220 Aero2 MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3220 Play E3272s-153 HUAWEI *
TL-MR3220 Polsat MF668 ZTE
TL-MR3220 Orange MF112 ZTE
TL-MR3220 Polsat E182E HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E367 HUAWEI
TL-MR3220 Play E169 HUAWEI
TL-MR3220 Play E1750 HUAWEI
TL-MR3220 Play E220 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E173s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Play E173s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E1752c HUAWEI
TL-MR3220 Niebrandowany Aircard USB 308 Sierra Wireless
TL-MR3220 Niebrandowany COMPASS™ 885 Sierra Wireless
TL-MR3220 Play E160 HUAWEI
TL-MR3220 Play E353U-2 HUAWEI
TL-MR3220 Play E173u-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E173u-2 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat MF668 ZTE
TL-MR3220 Orange E160 HUAWEI
TL-MR3220 Orange K3805-Z ZTE
TL-MR3220 Play K3805-Z ZTE
TL-MR3220 Orange E169 HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 K3805-Z ZTE
TL-MR3220 Aero2 E169 HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E173u-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E372 HUAWEI
TL-MR3220 Play E353s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E353s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E353s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E353s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Play E156G HUAWEI
TL-MR3220 Play E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E160G HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E173s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange ADU895-A AnyDATA
TL-MR3220 Orange CS-15 NOKIA
TL-MR3220 Polsat E173s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Play CS-15 NOKIA
TL-MR3220 Play E160G HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E160G HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E372u-8 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E372u-8 HUAWEI
TL-MR3220 Play E372u-8 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E372u-8 HUAWEI
TL-MR3220 Play E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3220 Orange MA180 TP-Link
TL-MR3220 Play MA180 TP-Link
TL-MR3220 Polsat MA180 TP-Link
TL-MR3220 Orange MA260 TP-Link
TL-MR3220 Play MA260 TP-Link
TL-MR3220 Polsat MA260 TP-Link
TL-MR3220 Polsat CS-15 NOKIA
TL-MR3220 Aero2 E3276s-150* HUAWEI
TL-MR3220 Orange E3276s-150* HUAWEI
TL-MR3220 Play E3276s-150* HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E3276s-150* HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E173s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E173u-2 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat MF823* ZTE
TL-MR3220 Play MF823* ZTE
TL-MR3220 Orange MF823* ZTE
TL-MR3220 Aero2 MF823* ZTE
TL-MR3220 Play E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 DWM-157 DLINK
TL-MR3220 Play DWM-157 DLINK
TL-MR3220 Plus DWM-157 DLINK
TL-MR3220 Polsat DWM-157 DLINK
TL-MR3220 T-Mobile E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile DWM-157 DLINK
TL-MR3220 T-Mobile MF823* ZTE
TL-MR3220 T-Mobile E3276s-150* HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile CS-15 NOKIA
TL-MR3220 T-Mobile MA260 TP-Link
TL-MR3220 T-Mobile MA180 TP-Link
TL-MR3220 T-Mobile E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E372u-8 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile MF669 ZTE
TL-MR3220 T-Mobile E160G HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E173s-2 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E173s-1 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E122 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile x221S ALCATEL
TL-MR3220 T-Mobile MF631 ZTE
TL-MR3220 T-Mobile E169 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile K3805-Z ZTE
TL-MR3220 T-Mobile E173u-2 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E180 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E220 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E160 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E1823 HUAWEI
TL-MR3220 Plus MF823* ZTE
TL-MR3220 Plus E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E3276s-150* HUAWEI
TL-MR3220 Plus CS-15 NOKIA
TL-MR3220 Plus MA260 TP-Link
TL-MR3220 Plus MA180 TP-Link
TL-MR3220 Plus MF669 ZTE
TL-MR3220 Aero2 E398u-1 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E398u-1 HUAWEI
TL-MR3220 Orange MF821* ZTE
TL-MR3220 Plus MF821* ZTE
TL-MR3220 T-Mobile MF821* ZTE
TL-MR3220 Aero2 E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Aero2 E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Orange E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Play E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Plus E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3220 Polsat E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3220 T-Mobile E3372s-153 HUAWEI