Lista kompatybilności modemów USB 3G/4G dla routera TD-W8968 V1

Uwaga:

Dokument ten zawiera najnowszą listę kompatybilnych modemów USB. Router może nie współpracować z modemami wymienionymi na liście jeżeli nie jest na nim zainstalowana aktualna wersja firmware. Aktualne pliki firmware dla routerów 3G dostepne są do pobrania tutaj.

 

W zależności od uwarunkowań sieci operatora Aero2 negocjacja połączenia może potrwać w niektórych przypadkach więcej niż 15 minut.

* Jeżeli występują problemy z kompatybilnością modemu, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.

Polska
Produkt Usługodawca ModelNo. Marka
TD-W8968 Orange E160(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Orange E173s-2 (tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Orange E173u-2(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Orange E3131s-2(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Orange E372u-8(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Orange E398u-1 (4G)(tylko wersja V3, tylko 3G) HUAWEI
TD-W8968 Plus E398u-1 (4G)(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Plus E372u-8(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Plus E3131s-2(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Plus E173u-2(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Plus E173s-2 (tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Plus E160(tylko wersja V3) HUAWEI
TD-W8968 Plus E398u-1 (4G)(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Plus E372u-8(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Plus E3131s-2(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Plus E173u-2(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Plus E173s-2 (V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Plus E160(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Orange E398u-1 (4G)(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Orange E372u-8(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Orange E3131s-2(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Orange E160(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Orange E173u-2(V3 only) HUAWEI
TD-W8968 Orange E173s-2 (V3 only) HUAWEI
TD-W8968 T-Mobile E173s-2 HUAWEI
TD-W8968 Plus E352s-5 HUAWEI