Przewodnik po aktualizacji kontrolera Omada

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby dowiedzieć się jak wygląda proces uaktualniania, a następnie wykonaj odpowiednie kroki prowadzące do szybkiego zaktualizowania kontrolera z zachowaniem aktualnych ustawień.

Wybór metody i wersji aktualizacji

Niezależnie od tego, z jakiej formy zarządzania siecią Omada korzystasz obecnie, do wyboru masz kilka różnych wersji kontrolera Omada SDN 4.1.4.

Obecne wersje
SoftWare Controller

Oprogramowanie Omada Controller

Wersja 3.1.4 lub wyższa

HardWare Controller

Kontroler sprzętowy Omada

OC200: wersja 1.2.0 lub wyższa

 
Nowe wersje
SoftWare Controller

Oprogramowanie Omada SDN Controller

Wersja 4.1.4

HardWare Controller

Kontroler sprzętowy Omada SDN

OC200: wersja 1.3.0

OC300: wersja 1.0.0

CloudBased Controller

Kontroler Omada oparty na chmurze

Coming Soon

Jeśli obecnie korzystasz z niższej niż 3.1.4 wersji oprogramowania Omada Controller (lub niż 1.2.0 kontrolera sprzętowego Omada), zaktualizuj je najpierw do wersji podanych powyżej, a następnie zastosuj się do dalszych instrukcji.

Sprawdzanie listy kompatybilności

Za pomocą kontrolera Omada SDN można zarządzać tylko tymi urządzeniami, których firmware obsługuje SDN.

Przejrzyj listę kompatybilności z Omada SDN, aby sprawdzić, czy twoje urządzenie jest zgodne z kontrolerem Omada SDN. Kliknij na wybrany model i upewnij się, że korzystasz na nim z najnowszego firmware'u. Jeśli tak nie jest, pobierz go w zakładce "Wsparcie".

 

Zmiany dotyczące funkcji

Są dwa nowe typy funkcji, na które musisz zwrócić uwagę podczas uaktualniania kontrolera: funkcje, które należy skonfigurować oraz funkcje, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniej wersji.

1. Funkcje, które należy skonfigurować

Funkcje te wymagają ręcznej konfiguracji. Innymi słowy są to funkcje, które z różnych przyczyn nie mogą być aktualizowane automatycznie.

Wireless Control > Access Control

Funkcja Access Control (Kontrola dostępu) została uaktualniona do ACL (Lista kontroli dostępu) w sekcji Network Security (Bezpieczeństwo sieci) kontrolera Omada SDN w wersji 4.1.4. Nowa funkcja ma zastosowanie w przypadku klientów i grup, którzy generują ruch przechodzący przez bramy sieciowe, przełączniki i punkty dostępowe.

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia funkcji Access Control, przejdź do Settings > Network Security > ACL i skonfiguruj ręcznie reguły EAP ACL po dokonaniu aktualizacji.

Wireless Control > Portal

Funkcja Portal (Strona powitalna) została odświeżona dla kontrolera Omada SDN w wersji 4.1.4. Może być ona stosowana dla identyfikatorów SSID oraz w sieciach LAN. Każda strona może mieć tylko jedną stronę powitalną i korzystać z jednego typu uwierzytelniania (w tym No Authentication, Simple Password, Hotspot, External RADIUS Server oraz External Portal Server. W przypadku typu Hotspot możliwy jest wybór więcej niż jednego trybu uwierzytelniania spośród następujących: Voucher, Local User, SMS, RADIUS oraz Facebook.

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia funkcji Portal, przejdź do Settings > Authentication i skonfiguruj ręcznie Portal po dokonaniu aktualizacji.

Wireless Control > Free Authentication Policy

Funkcja Free Authentication Policy została zmieniona na Authentication-Free Policy, funkcję podrzędną w stosunku do funkcji Portal kontrolera Omada SDN w wersji 4.1.4, która pozwala określonym klientom na uzyskanie dostępu do Internetu bez uwierzytelniania.

2. Funkcje, które uległy zmianie

Są to funkcje, które zostały zmodyfikowane lub zastąpione nowymi.

Wireless Control > Scheduler
Wireless Control > Scheduler Association

Te dwa moduły zostały zaktualizowane pod kątem wymagań modułu Profile kontrolera Omada SDN w wersji 4.1.4, wprowadzając bardziej elastyczne i praktyczne podejście do dostosowywania ustawień Time Range.

Insight > Untrusted Rogue APs
Insight >Trusted Rogue APs

Te dwa moduły także zostały zaktualizowane pod kątem wymagań kontrolera Omada SDN w wersji 4.1.4. Funkcja Rogue APs Detection umożliwia skanowanie wszystkich kanałów, aby, dzięki mechanizmowi o zoptymalizowanym działaniu, wykryć wszystkie znajdujące się w pobliżu punkty dostępowe. W nowej wersji nie będzie natomiast podziału nieznanych AP na Trusted i Untrusted, co uprości proces konfiguracji.

Site Settings > Log Settings

W starszych wersjach konieczne jest ustawienie adresu e-mail zarówno nadawcy, jak i odbiorcy w celu otrzymania dostępu do dzienników systemowych oraz dostosowanie Time Mode, aby dzienniki systemowe wysyłane były w określonym momencie lub w odpowiednim odstępie czasowym. Skonfigurowanie funkcji Mail Server umożliwia kontrolerowi Omada SDN 4.1.4 wysyłanie wiadomości e-mail resetujących hasło, zawierających powiadomienia lub dostarczających dzienniki systemowe. Dzienniki są automatycznie wysyłane w regularnym odstępie czasowym na adres e-mail powiązany z kontem administratora.

Controller Settings > User Account

Także hierarchia administratorów systemu została odświeżona. W poprzedniej wersji kontrolera administratorzy mogli, w zależności od przydzielonych uprawnień, przyjmować jedną z trzech ról i działać jako Administrator (w tym Root Administrator), Operator i Observer. Trzy role funkcjonują także w najnowszej wersji kontrolera i są to odpowiednio: Master Administrator, Administrator i Viewer.

Which SDN controller would you want to upgrade to?

Omada SDN Controller offers diverse deployment solutions. Three types of Controller differ in forms, but they serve the same functions in managing and monitoring networks.

Upgrade Procedure

 
1. Back up your current controller.
 • Step 1

  Go to Controller Settings > Backup&Restore.

  Step1

 • Step 2

  Select the length of time in days that data will be backed up in the Retained Data Backup drop- down list. For example, with 7 days selected, the data only in recent 7 days will be backed up.

 • Step 3

  Click Backup to save the current configuration and data in the controller as a backup file.

2. Uninstall your current controller.
 • Step 1

  In the search box on the taskbar of the controller host, type Control Panel and select it from the results. Select Programs > Programs and Features.

  Press and hold (or right-click) on the program you want to remove and select Uninstall. Then follow the directions on the screen.

  Step1

 • Step 2

  Click No to completely remove all data of the controller.

  Step2

3. Install Omada Software Controller 4.1.4.
 • Step 1

  Run the installation file and follow the wizard to install the Omada SDN Controller. The installation file can be downloaded from https://www.tp-link.com/en/support/download/omada-software-controller/.

 • Step 2

  Launch the Omada SDN Controller and follow the step-by-step instructions to complete the Quick Setup. After the wizard is finished, a login screen will appear. Enter the username and password you created and click Log in.

4. Import the backup file of the previous controller.
 • Step 1

  Go to Settings > Maintenance > Backup & Restore.

  Step1

 • Step 2

  Click Browse to locate and choose the backup file of the previous controller. Then click Restore to upload the file.

5. Upgrade the devices in Omada SDN Controller.
 • Step 1

  After the backup files imported, the devices will be automatically discovered and adopted by the controller. Go to Devices, and click Upgrade Icon to upgrade the devices one by one. Or you can click Start Rolling Upgrade to upgrade the devices in batch.

  Step1

 • Step 2 (Optional)

  To realize custom upgrade, you can click the entry of the device to open the Properties window, click Config and then you can upgrade the device’s firmware version manually in Manage Device section.

  Step2

 
 
1. Install Omada Software Controller 4.1.4.
 
2. Migrate your configurations and data from the current controller to the new controller.
 • Step 1

  On the current controller, go to Controller Settings > Migrate > Controller Migrate, select the length of time in days that data will be backed up in the Retained Data Backup, and click Download Backup File to export the configurations and data of your current controller as a backup file. If you have backed up the file, click Skip.

  Step1

 • Step 2

  Log in to the cloud-based controller. If you don't have a cloud-based controller, go to https://omada.tplinkcloud.com and follow the instructions to register for a cloud-based controller first.

  Go to Settings > Maintenance > Backup & Restore. Click Browse to locate and choose the backup file of the previous controller. Then click Restore to upload the file.

  After the file has been restored to the new controller, go back to the previous controller and click Confirm.

  Step2

 • Step 3

  On the current controller, enter the IP address or URL of the new controller into Controller URL/IP input field. Then click Migrate Devices to migrate the devices to the new controller.

  Step3

  Note:
  Make sure that TCP/UDP ports 29810–29813 is enabled on the computer. So the EAPs can communicate with the controller via the ports. If the firewall and antivirus software block these ports, they also block the packets between the controller and EAPs.

 • Step 4

  Verify that all the migrated devices are visible and connected on the new controller. When all the migrated devices are in Connected status on the Device page on the new controller, click Forget Devices to finish the migration process.

  Step4

 • Omada Cloud-Based Controller uses device-based licensing model to manage the devices and networks. Therefore, bind the devices with valid licenses after all devices are migrated to the Omada Cloud-Based Controller. For detailed information about device-based licensing, refer to Know more about licensing.
3. Upgrade the devices in Omada SDN Controller.
 
 
 
1. Upgrade the firmware of your current controller.

The hardware controller can be upgraded online, or manually in a slightly different way.

Online Upgrade
 • Step 1

  Go to Controller Settings > Maintenance, click Download & Upgrade to upgrade the controller to interim version 1.2.3.

  Step1

 • Step 2

  Go to Controller Settings > Backup&Restore.

  Step2

  Select the length of time in days that data will be backed up in the Retained Data Backup drop-down list. Click Backup to save the current configuration and data in the controller as a backup file.

 • Step 3

  After backup finished, go to Controller Settings > Maintenance, click Download & Upgrade to upgrade the controller to the new version 1.7.0, which is the Omada SDN Controller.

  Step3

Manual Upgrade
 • Step 1

  Go to Controller Settings > Backup&Restore.

  Step1

  Select the length of time in days that data will be backed up in the Retained Data Backup drop-down list. Click Backup to save the current configuration and data in the controller as a backup file.

 • Step 2

  Go to Controller Settings > Maintenance, click Browse to locate and choose proper firmware file of the new version 1.7.0, which is the Omada SDN Controller.

  Step2

2. Import the backup file of the previous controller.
 
 
 
 
1. Deploy Omada SDN Hardware Controller.

Deploy your new hardware controller according to your need and network topology. Then launch the controller and follow the step-by-step instructions to complete the Quick Setup.

 
 
 
 
1. Upgrade to Omada Software Controller.
Upgrade on the Same Computer
 
Upgrade Across Devices
 
2. Migrate your configurations and data from the current controller to the new controller.
 • Export
 • Step1
 • cloud-based controller
 • IP/Inform URL
 • Step3
 • Step4
 
 
1. Upgrade to Omada Hardware Controller.
Upgrade on the Same Omada Hardware Controller
 
Upgrade to Another Omada Hardware Controller
 
 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.