VIGI Config Tool

VIGI Config Tool

  • Wyszukuj urządzenia VIGI w sieci lokalnej
  • Zmieniaj ustawienia sieciowe urządzeń
  • Inicjuj kamery IP VIGI i NVR
  • Konfiguruj grupowo podstawowe ustawienia urządzeń
  • Oglądaj strumienie wideo na żywo
  • Aktualizuj oprogramowania urządzeń
  • Konfiguruj dostęp urządzeń do VIGI VMS

Pobierz najnowsze oprogramowanie VIGI Config Tool>​

   

ZARZĄDZANIE
Funkcje panelu zarządzania Lista urządzeń:
• Wyszukiwanie urządzeń online w sieci lokalnej
• Ręczne dodawanie urządzeń na podstawie adresu IP
• Eksport listy urządzeń
• Import listy urządzeń

Konfiguracja urządzeń:
• Wyświetlanie informacji o urządzeniu
• Konfiguracja wyświetlanych efektów i strumieni wideo
• Konfiguracja PTZ i automatycznego śledzenia
• Konfiguracja wykrywania zdarzeń
• Konfiguracja harmonogramu przechowywania i Karty SD/Dysku HDD
• Konfiguracja ustawień sieciowych
• Konfiguracja wiązania Usługi Cloud i TP-Link ID
• Inne ustawienia systemowe

Działania grupowe:
• Grupowa weryfikacja danych poświadczeń urządzeń
• Grupowe inicjowanie urządzeń
• Grupowa konfiguracja sieci, dostępu do platformy, czasu i hasła
• Grupowa aktualizacja oprogramowania urządzeń przez internet lub z pliku lokalnego

Inne:
• Oglądanie obrazu na żywo z kamery
• Konfigurowanie preferencji oprogramowania
• Dostosowywanie zakresu wykrywania urządzeń
• Aktualizowanie oprogramowania przez internet
Wymagania systemowe
System operacyjny • Microsoft Windows 7 (32-bit, 64-bit)
• Microsoft Windows 10 (32-bit, 64-bit)
• Microsoft Windows 11 (32-bit, 64-bit)

*Ilustracje są poglądowe. Zapoznaj się z faktyczną specyfikacją funkcji programowych.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.