Λήψεις για TL-SG2210P V3.6

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V3.6

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
    How to find the hardware version on a TP-Link device
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-SG2210P(UN)_V3.6_20200730

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-06-11 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 8.46 MB

Notes:
1. First firmware released.
2. Your device's configuration will not be lost after upgrading, which means you don't need to configure your device again after upgrading.

TL-SG2210P(UN)_V3.6_3.20.2_20210806

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-06-11 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 8.81 MB

This firmware is fully adapted to the Omada SDN platform but only compatible with Omada controller v4.3.5 or above.

If you are using an old Omada controller and plan to upgrade firmware for EAP, then you must upgrade the Omada controller as well. Please follow the Upgrade Guide to upgrade the Omada Controller.

 

Enhancement/Bug Fixed:

1. Fully adapt to Omada SDN Controller 4.3.5.

2. Improved the stability of the Layer-3 interface.

3. Fixed the bug of invalid traffic statistics.

4. Fixed the bug when forwarding bi-directional traffic with specific applications.

 

Notes:

1. This firmware is applied to Omada APP of version 3.0.x or above.

2. Please upgrade the switch to the middle firmware Build 20210407 first before upgrading to this firmware or later one.

TL-SG2210P(UN)_V3.6_20210407

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-06-10 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 8.61 MB

New Feature/Enhancement:
1. Add the L3 features DHCP Service, L3 interface, and Static routing. 
2. Add ethertype value for switch ACL (Controller mode).
3. Add Switch Status in the Insight list (Controller mode).
4. Optimize the configuration logic for Switch STP and loopback detection function (Controller mode).
5. Add PoE utilization card in the Dashboard (Controller mode).
6. Add switch S/N information at Devices-Details-Overview (Controller mode).
7. Fully adapt to Omada SDN controller 4.3.5
Notes:
This firmware is only compatible with Omada controller v4.1.5 or above. 

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Κώδικας GPL

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.