Λήψεις για TL-ER7206 V1.60

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V1.60

>How to find the hardware version on a TP-Link device?

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Εγχειρίδια

Λογισμικό Controller

The EAP Controller is used to manage multiple EAPs intensively.

Omada_SDN_Controller_V4.4.4_linux_x64.deb

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-08-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 62.28 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 14.04/16.04/18.04, CentOS 6.x/7.x, Debian 8/9.

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.10 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

Omada_SDN_Controller_V4.4.4_linux_x64.tar

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-08-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 63.90 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 14.04/16.04/18.04, CentOS 6.x/7.x, Debian 8/9.

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.10 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

Omada_Controller_V4.4.4_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-08-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 94.07 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7/8/10/Server

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.10 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

Omada_SDN_Controller_V4.4.3_linux_x64.deb

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-01 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 62.27 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 14.04/16.04/18.04, Debian 8/9

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.10 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

Omada_Controller_V4.4.3_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-01 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 94.06 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 7/8/10/Server

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.10 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

Omada_SDN_Controller_V4.4.3_linux_x64.tar.gz

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-01 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 63.90 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 14.04/16.04/18.04, Debian 8/9, CentOS 6/7

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.10 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

Omada_SDN_Controller_V4.3.5_linux_x64.deb

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-05-07 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 59.39 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian

If you are planning to upgrade from the old controller(v3.2.14 or below) to this version, please read the: Omada Controller Upgrade Guide 

Some new functions of the Controller require device firmware support, and the supporting firmware for routers and switches will be released soon.

Omada_SDN_Controller_V4.3.5_linux_x64.tar

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-05-07 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 60.90 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian.

If you are planning to upgrade from the old controller(v3.2.14 or below) to this version, please read the: Omada Controller Upgrade Guide 

Some new functions of the Controller require device firmware support, and the supporting firmware for routers and switches will be released soon.

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
    How to find the hardware version on a TP-Link device?
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

ER7206(UN)_V1.6_1.1.1_20210723

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-29 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 17.72 MB

This firmware is fully adapted to the Omada SDN Controller 4.3.5 or above.

 

New Feature/Enhancement:

1. Add support for Dual Image feature and optimize the Flash design to improve the stability and reliability.

2. Add Emergency mode to recovery the firmware, please refer to FAQ3062.

3. Add support for IPv6.

4. Add support for Daylight Saving Time (DST).

5. Optimize the mechanism of aging UPnP entries.

6. Optimize the priority of One-to-One NAT and IPsec tunnels.

7. New features in controller mode:

7.1 PPTP/L2TP VPN can be selected as the Interface for static route and policy routing.

7.2 Add support to customize the firewall parameters.

7.3 Routing table, VPN, DDNS and Port forwarding status can be displayed on the Insight page.

7.4 Optimize the export of OpenVPN certificate.

8. New features in standalone mode:

8.1 Multi networks are supported.

8.2 LAN-to-LAN ACL are added to manage the behavior between networks, refer to FAQ3061 for Configuration Guide.

 

Bug Fixed:

1. Fix the bug that Omada Gateway cannot be adopted after upgrading the firmware.

2. Fix the bug that the device account was reset after multiple configurations.

3. Fix the bug that TTL of the packets is reduced by 2 after forwarding.

4. Fix the bug that the existing sessions may not be switched to the backup WAN when performing the link backup.

5. Decouple some configurations of WAN and LAN.

5. Fix the bug that Virtual Server, One-to-One NAT and NAT Loopback failed.

6. Fix the bug that Speed Test failed in some circumstances.

 

Notes:

1. For ER7206 (TL-ER7206) v1.0 and v1.6.

2. Your device’s configuration won’t be lost after upgrading.

3. This firmware is applied to the Omada APP of version 3.0.x or above.

ER7206(UN)_V1.6_1.0.1_20210113

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-03-03 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 16.76 MB

This firmware is fully adapted to the Omada SDN platform but only compatible with Omada controller v4.1.5 or above.

If you are using an old Omada controller and plan to upgrade firmware for EAP, then you must upgrade the Omada controller as well. Please follow Upgrade Guide to upgrade the Omada Controller.

 

New Feature/Enhancement:

1. Support to configure the L2TP VPN Server and IPsec site on the same WAN port.

2. Change the detection mechanism of the “Block Ping of Death” function in the firewall, remove the packet limit of fewer than 64 Bytes.

3. Optimize the Online Detection and DNS proxy mechanisms to improve the network stability for scenarios where the front-end device has a Disconnection Alert function.

4. Optimize for scenarios where the Omada SDN Controller is accessed via the cloud when Portal is enabled.

5. Improve the compatibility of IKEv2 VPN, and the stability of L2TP over IPsec VPN.

6. Improve the network stability when the static IP address is changed in multi-WAN mode.

 

Bug Fixed:

1. Fix the bug that the DHCP Server may down under special circumstances.

2. Fix the bug that the WAN connection may down when multi-network and VPN are configured.

3. Fix the bug that the router doesn’t forward data for up to 2 minutes when the L2TP VPN Client is connected.

4. Fix the bug that the Omada SDN Controller alerts incompatible devices.

5. Fix the bug that CPU and memory usage data are not correctly displayed in the Statistics functions of the Omada SDN Controller.

6. Fix the bug that the router occasionally generates the wrong routing table for the DNS server.

 

Notes:

1. For ER7206(TL-ER7206) v1 only.

2. Your device’s configuration won’t be lost after upgrading.

3. This firmware is applied to the Omada APP of version 3.0.x or above.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.