Λίστα συμβατότητας μόντεμ USB 3G/4G για TL-MR3420

Note

1.Please firstly “select location” from the drop-down list and refer to the local ISP and 3G/4G USB modem information;

2.If your country is not on the list, please take the “Other Location” option as reference Only.
Please note, due to firmware upgrading or various parameters changed by some 3G/4G ISPs, there are some 3G/4G modems in the "Other Location" list that may NOT be compatible with our routers.

3.The same USB modem may be different in a different region, please just select your region as a reference.

4.If your 3G/4G USB modem is listed but not recognized by the router, please refer to the following steps to have a try:

  • Download and upgrade the router with the latest firmware,which is always compatible with more 3G/4G USB modems and available on  our website
  • If your 3G/4G USB modem finally failed to be recognized by the router, please feel free to contact our technical support.

5.If you found a 3G/4G Modem that is not listed but compatible with our 3G/4G router, please feel free to share with us in our community your kindly help is very valuable for other customers.

Australia / New Zealand
Προϊόν ISP Αριθμός Μοντέλου. Μάρκα Σημειώσεις
TL-MR3420 V1 Vodafone K3771 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Bigpond MF668 ZTE
TL-MR3420 V1 Bigpond MF627 ZTE
TL-MR3420 V1 Bigpond E122 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Bigpond E1756 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Bigpond E160 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Bigpond E180 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Bigpond E169G HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E169 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E160E HUAWEI
TL-MR3420 V1 Bigpond AC306 Sierra Wireless
TL-MR3420 V1 iiNET E160 HUAWEI
TL-MR3420 V1 iiNET E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Virgin Mobile E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Vodafone K3765 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Telstra MF626 ZTE
TL-MR3420 V1 Bigpond MF636 ZTE
TL-MR3420 V1 Telstra MF688A ZTE
TL-MR3420 V1 Optus E353 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E153 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Aha Olive VME110 HAIER
TL-MR3420 V1 Telstra Aircard 320U Sierra Wireless
TL-MR3420 V1 Telstra E3535TU HUAWEI
TL-MR3420 V1 Virgin Mobile E173s HUAWEI
TL-MR3420 V1 Telstra E8278 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E173U HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E3131 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Telstra MF823 ZTE
TL-MR3420 V1 Telstra MF70 ZTE
TL-MR3420 V1 Vodafone K4606 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Vodafone K5150 HUAWEI
TL-MR3420 V1 Optus E8372(4G) HUAWEI
TL-MR3420 V1 Telstra E8372(4G) HUAWEI
TL-MR3420 V1 Vodafone K3771 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Vodafone K3771 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Bigpond MF668 ZTE
TL-MR3420 V2 Bigpond MF627 ZTE
TL-MR3420 V2 Bigpond E122 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Bigpond E1756 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Bigpond E160 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Bigpond E180 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Bigpond E169G HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E169 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E160E HUAWEI
TL-MR3420 V2 Bigpond AC306 Sierra Wireless
TL-MR3420 V2 iiNET E160 HUAWEI
TL-MR3420 V2 iiNET E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Virgin Mobile E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Vodafone K3765 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Telstra MF626 ZTE
TL-MR3420 V2 Bigpond MF636 ZTE
TL-MR3420 V2 Telstra MF688A ZTE
TL-MR3420 V2 Optus E353 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E153 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Aha Olive VME110 HAIER
TL-MR3420 V2 Telstra Aircard 320U Sierra Wireless
TL-MR3420 V2 Telstra E3535TU HUAWEI
TL-MR3420 V2 Virgin Mobile E173s HUAWEI
TL-MR3420 V2 Telstra E8278 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E173U HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E3131 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Telstra MF823 ZTE
TL-MR3420 V2 Telstra MF70 ZTE
TL-MR3420 V2 Vodafone K4606 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Vodafone K5150 HUAWEI
TL-MR3420 V2 Optus E8372(4G) HUAWEI
TL-MR3420 V2 Telstra E8372(4G) HUAWEI
TL-MR3420 V2 Vodafone K3771 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Vodafone K3771 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Bigpond MF668 ZTE
TL-MR3420 V3 Bigpond MF627 ZTE
TL-MR3420 V3 Bigpond E122 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Bigpond E1756 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Bigpond E160 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Bigpond E180 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Bigpond E169G HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E169 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E160E HUAWEI
TL-MR3420 V3 Bigpond AC306 Sierra Wireless
TL-MR3420 V3 iiNET E160 HUAWEI
TL-MR3420 V3 iiNET E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Virgin Mobile E1762 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Vodafone K3765 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Telstra MF626 ZTE
TL-MR3420 V3 Bigpond MF636 ZTE
TL-MR3420 V3 Telstra MF688A ZTE
TL-MR3420 V3 Optus E353 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E153 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Aha Olive VME110 HAIER
TL-MR3420 V3 Telstra Aircard 320U Sierra Wireless
TL-MR3420 V3 Telstra E3535TU HUAWEI
TL-MR3420 V3 Virgin Mobile E173s HUAWEI
TL-MR3420 V3 Telstra E8278 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E173U HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E3131 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Telstra MF823 ZTE
TL-MR3420 V3 Telstra MF70 ZTE
TL-MR3420 V3 Vodafone K4606 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Vodafone K5150 HUAWEI
TL-MR3420 V3 Optus E8372(4G) HUAWEI
TL-MR3420 V3 Telstra E8372(4G) HUAWEI
TL-MR3420 V3 Vodafone K3771 HUAWEI
TL-MR3420 V5 Not ISP Specific MF823 HUAWEI
TL-MR3420 V5 Not ISP Specific K4203 HUAWEI
TL-MR3420 V5 Not ISP Specific E8372h HUAWEI
TL-MR3420 V5 Not ISP Specific E3372h HUAWEI