Jak lze přistupovat k řízenému přepínači L2 prostřednictvím konzolového portu?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 10-08-2011 17:56:24 PM 335054
This Article Applies to: 

Asynchronní sériový konzolový port slouží k připojení zařízení ke konzole pro správu zařízení.

Přepínač připojte k hlavnímu počítači pomocí konzolového kabelu.

Poznámka : V tuto chvíli je přepínač vypnutý.

Krok 1 Spusťte aplikaci Hyper Terminal.

Aplikaci Hyper Terminal spustíte kliknutím na nabídku Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Komunikace -> Hyper Terminal.

Krok 2 Vytvořte nové připojení (např. TPLINK) a klikněte na tlačítko OK.

Krok 3 Vyberte sériový port, který bude použit pro připojení konzolového kabelu k přepínači (např. COM1)

Krok 4 Nastavte vlastnosti portu COM1 a klikněte na tlačítko OK.

Bity za sekundu :

38400 pro zařízení TL-SG3109, TL-SL3452, TL-SL3428;

9600 pro zařízení TL-SG5426, TL-SL5428 , TL-SL5428E.

Datové bity : 8

Parita : Žádná

Počet stop bitů : 1

Řízení toku : Žádné

Krok 5 Zapněte přepínač, poté stiskněte klávesu Enter a zobrazí se okno konfigurace aplikace Hyper Terminal, viz níže.

Nyní můžeme konfigurovat přepínač pomocí konzolového portu.

POZNÁMKA:

Systémy Windows 7 a Vista neobsahují software Hyper Terminal, takže do nich můžete zkopírovat příslušný modul aplikace Hyper Terminal v systému XP a aplikaci Hyper Terminal tak obnovit: Zkopírujte soubory hypertrm.dll a hypertrm.exe z počítače se systémem Windows XP a vložte je do nové složky v počítači se systémem Windows 7 nebo Vista. Poté spusťte aplikaci hypertrm.exe. Zbývající část postupu je stejná jako v tomto článku.

Related FAQs

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.