Jak nakonfiguruji zařízení TL-WA5110G/TL-WA5210G do režimu AP Client Router?

User Application Requirement
Updated 10-08-2011 18:26:31 PM 81656
This Article Applies to: 

Krok 1 Připojte počítač k zařízení TL-WA5110G/TL-WA5210G pomocí kabelu a přihlaste se k webovému nástroji zadáním IP adresy   192.168.1.254 do webového prohlížeče.

Pokud se do webového nástroje nemůžete přihlásit, zkuste postup podle pokynů v článku Jak se přihlásit k webovému nástroji zařízení TL-WA501G/TL-WA601G .

Krok 2 Nakonfigurujte provozní režim na AP Client Router a připojte se k bezdrátové síti.

1.      Klikněte na položku   Operation mode (Provozní režim) nalevo, vyberte možnost AP Client Router a poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).

2.    Klikněte na položku Wireless (Bezdrátová síť) -> Wireless Mode (Režim bezdrátové sítě) nalevo a vyberte možnost Client (Klient). (Na této stránce je k dispozici pouze režim Client.)

3.   Pokud znáte SSID bezdrátové sítě nebo adresu MAC přístupového bodu / WISP, můžete je zadat do polí SSID nebo MAC na přístupovém bodu ručně a poté uložte nastavení kliknutím na tlačítko Save (Uložit).

4.    Případně můžete kliknout na tlačítko Survey (Vyhledat) a zobrazit dostupné bezdrátové sítě. Poté klikněte na tlačítko Connect (Připojit).

Po kliknutí na tlačítko Connect se název SSID bezdrátové sítě a adresa MAC přístupového bodu automaticky zobrazí v poli Client mode.

5.      Po provedení konfigurace klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Krok 3 Klikněte na položku Network (Síť)->WAN. Poté vyberte správný typ u položky   WAN Connection Type (Typ připojení k síti WAN). Pokud si typem připojení k síti WAN nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení.

Dynamická IP adresa: Stačí vybrat možnost Dynamic IP (Dynamická IP adresa) z rozevíracího seznamu a poté kliknout na tlačítko Save (Uložit).

Statická IP adresa: Vyberte v rozevírací nabídce možnost Static IP (Statická IP adresa) a zadejte správné parametry do příslušných polí. Parametry vám poskytne váš poskytovatel připojení k internetu (ISP). Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Připojení PPPOE : Vyberte v rozevírací nabídce možnost PPPOE a zadejte správné parametry do příslušných polí. Parametry vám poskytne váš poskytovatel připojení. Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).

POZNÁMKA: Pokud chcete připojit přístupový bod k bezdrátovému směrovači a IP adresa směrovače je rovněž 192.168.1.254, je třeba změnit IP adresu přístupového bodu, aby nedošlo ke konfliktu IP adres. To provedete následovně:

1.       Klikněte na položku Network (Síť) -> LAN.

2.     Změňte hodnotu IP Address (IP adresa) na 192.168.2.254.

3.     Klikněte na tlačítko Save (Uložit) a restartujte zařízení.

From United States?

Check products and services for your region.