Jak obnovit výchozí nastavení řízeného přepínače L2 lite

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 25725
This Article Applies to: 
Pro obnovení výchozího nastavení řízeného přepínače L2 lite existují dva postupy; jeden je prostřednictvím webového rozhraní, ale někdy může být přihlášení k webovému rozhraní nemožné. V takovém případě použijte k obnovení výchozího nastavení konzoli.
Pomocí sériového kabelu propojte přepínač s počítačem. Poté přepínač vypněte.
Spusťte aplikaci HyperTerminal kliknutím na nabídku Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Komunikace -> HyperTerminal . Zobrazí se dialogové okno jako na obrázku 1. Zadejte jméno, v tomto příkladu používáme jméno test . Klikněte na tlačítko OK .
 
Obr. 1
Poté uvidíte obr. 2. Klikněte na tlačítko OK .
 
Obr. 2
Změňte nastavení portů, viz obr. 3. Bity za sekundu nastavte na 38400 , Datové bity nastavte na 8 , Paritu nastavte na Žádná , Stop bity nastavte na 1 a Řízení toku rovněž nastavte na Žádné . Poté klikněte na tlačítko OK .
 
Obr. 3
Zapněte přepínač a stiskněte klávesu ESC , když se zobrazí zpráva jako na obr. 4.
Obr. 4
Poté uvidíte obr. 5. Zadejte 2 .
 
Obr. 5
Poté uvidíte obr. 6. Zadejte Y . Název souboru v paměti flash je config .
Obr. 6
Po stisknutí klávesy Enter na klávesnici se zobrazí obr. 7. Stiskněte klávesu ESC a přepínač se automaticky restartuje.
 
Obr. 7
Poté je přepínač úspěšně obnoven na výchozí výrobní nastavení. Informace o konfiguraci přepínače najdete v návodu.
Upozornění: NEPROVÁDĚJTE žádné jiné činnosti, mohlo by dojít k poškození přepínače.

 

From United States?

Check products and services for your region.