Jak provést tvrdý reset bezdrátového přístupového bodu TP-Link na výchozí výrobní nastavení

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:55 PM 984923
This Article Applies to: 
Poznámka: Tvrdý reset odstraní veškerá vaše nastavení a zařízení se obnoví do výchozích nastavení. Tvrdý reset neprovádějte, pokud jste nezálohovali nastavení. Případně můžete konfiguraci provést znovu.
Přímo stiskněte a podržte tlačítko Reset na zadním panelu pomocí špendlíku přibližně po dobu 10 až 15 sekund při zapnutém zařízení. Po uvolnění špendlíku se zařízení resetuje a automaticky restartuje.
Poznámka:
1. Před úplným restartováním se přesvědčte, že je zařízení napájeno.
2. Po tvrdém resetu by se IP adresa zařízení měla změnit na výchozí 192.168.1.1 NEBO 192.168.1.254 . Výchozí uživatelské jméno i heslo pro přihlášení je admin (vše malými písmeny).
3. Ujistěte se, zda je IP adresa počítače ve stejném rozsahu IP adres jako zařízení. To znamená, že počítač by měl mít IP adresu jako 192.168.1.X (X je v rozmezí 2~253) a maska podsítě je 255.255.255.0. Výchozí brána by měla být 192.168.1.1, což je IP adresa zařízení.
Dodatek:
Níže uvedená zařízení s konkrétní verzí hardwaru a firmwaru lze resetovat pomocí 1. způsobu. Ostatní zařízení nebo zařízení s verzemi hardwaru a firmwaru, které nejsou uvedeny, by měla být resetování 2. způsobem.
 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.