Konfigurace filtrování domén (blokování) na drátových směrovačích TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 264199
This Article Applies to: 

 

Pokud chcete blokovat přístup počítačů k určitým webovým stránkám prostřednictvím směrovače, můžete pro tento účel nastavit funkci filtrování domén.
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo; výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Security (Zabezpečení) -> Firewall v levé části stránky.
 
Krok 4 Zaškrtněte políčko Enable Firewall (the general firewall switch) (Povolit bránu firewall (obecný přepínač brány firewall)) a políčko Enable Domain Filtering (Povolit filtrování domén).
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Krok 6 Klikněte na položku Security (Zabezpečení) -> Domain Filtering (Filtrování domén) v levé části stránky.
 
Krok 7 Klikněte na tlačítko  Add New (Přidat nové) a upravte pravidlo.
 
Krok 8 Zadejte dobu Effective time (Doba platnosti), kdy je položka v účinnosti, a do pole Domain Name (Název domény) zadejte webovou stránku, kterou chcete blokovat. Nastavte parametr Status (Stav) na Enabled  (Povoleno).
 
 
Krok 9 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poté může být nastavená stránka blokována směrovačem.
 
Pokud chcete blokovat další webové stránky, klikněte na tlačítko Add New a přidejte další položky. Pamatujte, že jedna položka může blokovat pouze jednu webovou stránku.

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.