Konfigurace filtrování domén (blokování) na drátových směrovačích TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 149951
This Article Applies to: 

 

Pokud chcete blokovat přístup počítačů k určitým webovým stránkám prostřednictvím směrovače, můžete pro tento účel nastavit funkci filtrování domén.
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo; výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Security (Zabezpečení) -> Firewall v levé části stránky.
 
Krok 4 Zaškrtněte políčko Enable Firewall (the general firewall switch) (Povolit bránu firewall (obecný přepínač brány firewall)) a políčko Enable Domain Filtering (Povolit filtrování domén).
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Krok 6 Klikněte na položku Security (Zabezpečení) -> Domain Filtering (Filtrování domén) v levé části stránky.
 
Krok 7 Klikněte na tlačítko  Add New (Přidat nové) a upravte pravidlo.
 
Krok 8 Zadejte dobu Effective time (Doba platnosti), kdy je položka v účinnosti, a do pole Domain Name (Název domény) zadejte webovou stránku, kterou chcete blokovat. Nastavte parametr Status (Stav) na Enabled  (Povoleno).
 
 
Krok 9 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poté může být nastavená stránka blokována směrovačem.
 
Pokud chcete blokovat další webové stránky, klikněte na tlačítko Add New a přidejte další položky. Pamatujte, že jedna položka může blokovat pouze jednu webovou stránku.

From United States?

Get products, events and services for your region.