Jak nakonfiguruji bezdrátový přístupový bod do režimu přemostění Point to Multi-Point

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 113150
This Article Applies to: 
Definice: V síti Wi-Fi umožňuje režim přemostění dvěma nebo více bezdrátovým přístupovým bodům, aby spolu vzájemně komunikovaly za účelem spojení více sítí LAN.
 
Některé bezdrátové mosty podporují pouze jedno připojení typu point-to-point k jinému přístupovému bodu. Jiné podporují připojení typu point-to-multipoint k více přístupovým bodům. Tento článek popisuje, jak nastavit most typu Point to Multi-Point.
 
Poznámka:
1.   Pro nastavení sítě s výše uvedenou topologií pomocí přemostění v režimu Point to Multi-Point je třeba nakonfigurovat přístupový bod A do režimu Point to Multi-Point Bridge a nasměrování na přístupové body B a C;  rovněž je třeba nakonfigurovat přístupové body B i C do " režimu přemostění Point to Point " a nasměrovat je na přístupový bod A.
 
Informace o konfiguraci přístupových bodů B a C do režimu přemostění Point to Point najdete v článku Jak nakonfigurovat zařízení TL-WA501G/TL-WA601G do režimu přemostění Point to Point. Následující postup je založen na konfiguraci přístupového bodu A do režimu přemostění Point to Multi-Point.
 
2.   Před provedením konfigurace zkontrolujte a zapište si MAC adresy přístupových bodů v bezdrátové síti.
 
Na spodní straně zařízení se nachází štítek s vytištěnou MAC adresou.
Konfigurace přístupového bodu (TL-WA501G/TL-WA601G)
Krok 1 Připojte počítač k zařízení TL-WA501G/TL-WA601G, které bylo nakonfigurováno do režimu přemostění Point to Multi-Point (přístupový bod A), a poté se přihlaste k webovému nástroji zadáním IP adresy do webového prohlížeče.
Pokud se k webovému nástroji nemůžete přihlásit, zkuste postup podle pokynů v článku Jak se přihlásím do webového nástroje zařízení TL-WA501G/TL-WA601G .
 
Krok 2 V případě potřeby změňte IP adresu přístupového bodu (TL-WA501G/TL-WA601G) v síti LAN, aby nedošlo ke konfliktu IP adres. Důvodem je vaše vlastní síť; podrobnější informace najdete v článku  Proč a jak změním IP adresu zařízení TL-WA501G/TL-WA601G .
Po změně IP adresy přístupového bodu je třeba se k němu znovu přihlásit pomocí nové IP adresy. Pamatujte, že IP adresy přístupových bodů ve vaší síti nesmějí být stejné.
 
Krok 3 Nakonfigurujte zařízení TL-WA501G/TL-WA601G do režimu přemostění Point to Multi-Point
1. Klikněte na položku Wireless (Bezdrátová síť) -> Wireless Mode (Režim bezdrátové sítě) nalevo a vyberte možnost Bridge (Point to Multi-Point). Poté zadejte MAC adresy ostatních přístupových bodů (přístupového bodu A a B), které chcete připojit, do polí MAC of AP (MAC adresa přístupového bodu).
Poznámka: Každá dvě čísla by měla být oddělena znakem ‘-‘; zadejte do polí správné MAC adresy ostatních přístupových bodů, které chcete připojit. Jinak nebude možné bezdrátové připojení navázat.
2. Po dokončení konfigurace zaškrtněte políčko Reboot (Restartovat) a klikněte na tlačítko Save (Uložit). Nastavení se projeví po restartování zařízení.
 
 
Po provedení postupu v přístupových bodech bude bezdrátové spojení v režimu přemostění úspěšně nastaveno.
 
Další informace:
Na stránce nastavení se nachází položka With AP Mode (S režimem přístupového bodu). Pokud ji povolíte, přístupový bod (TL-WA501G/TL-WA601G) může po konfiguraci do režimu přemostění současně pracovat i v režimu přístupového bodu. To znamená, že k tomuto přístupovému bodu můžete připojit další bezdrátové klienty poté, co byl nakonfigurován do režimu přemostění.
Pokud tuto možnost nepovolíte, nemůžete k tomuto přístupovému bodu připojit žádného bezdrátového klienta, pokud byl přístupový bod nakonfigurován do režimu přemostění.
 
 
Související články:

 

From United States?

Check products and services for your region.