Jak nakonfigurovat bezdrátový přístupový bod do režimu přemostění Point to Point?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 163047
This Article Applies to: 
Definice: V síti Wi-Fi umožňuje režim přemostění dvěma nebo více bezdrátovým přístupovým bodům, aby spolu vzájemně komunikovaly za účelem spojení více sítí LAN.
Některé bezdrátové mosty podporují pouze jedno připojení typu point-to-point k jinému přístupovému bodu. Jiné podporují připojení typu point-to-multipoint k více přístupovým bodům. Tento článek popisuje, jak nastavit přemostění typu Point to Point.
Poznámka:
1. Pro nastavení bezdrátové sítě v režimu přemostění je třeba nakonfigurovat oba vaše přístupové body (TL-WA501G/TL-WA601G) do režimu přemostění dle následujícího postupu.
2.   Před provedením konfigurace zkontrolujte a zapište si MAC adresy přístupových bodů v bezdrátové síti.
Na spodní straně zařízení se nachází štítek s vytištěnou MAC adresou.
Konfigurace přístupového bodu (TL-WA501G/TL-WA601G)
Krok 1 Připojte počítač k zařízení TL-WA501G/TL-WA601G a přihlaste se k webovému nástroji zadáním IP adresy 192.168.1.1 webového prohlížeče.
Pokud se k webovému nástroji nemůžete přihlásit, zkuste postup podle pokynů v článku Jak se přihlásit k webovému nástroji zařízení TL-WA501G/TL-WA601G
Krok 2 V případě potřeby změňte IP adresu přístupového bodu (TL-WA501G/TL-WA601G) v síti LAN, aby nedošlo ke konfliktu IP adres. Důvodem je vaše vlastní síť; podrobnější informace najdete v článku  Proč a jak změním IP adresu zařízení TL-WA501G/TL-WA601G .
Po změně IP adresy přístupového bodu je třeba se k němu znovu přihlásit pomocí nové IP adresy. Pamatujte, že IP adresy dvou přístupových bodů ve vaší síti nesmějí být stejné.
Krok 3 Nakonfigurujte zařízení TL-WA501G/TL-WA601G do režimu přemostění Point to Point
1. Klikněte na položku Wireless (Bezdrátová síť) -> Wireless Mode (Režim bezdrátové sítě) nalevo a vyberte možnost Bridge (Point to Point). Poté zadejte MAC adresu druhého přístupového bodu (TL-WA501G/TL-WA601G), který chcete připojit, do pole MAC of AP (MAC adresa přístupového bodu).
Poznámka: Každá dvě čísla by měla být oddělena znakem ‘-‘; zadejte do pole správnou MAC adresu druhého přístupového bodu, který chcete připojit, jinak bezdrátové připojení nelze navázat.
2. Po dokončení konfigurace zaškrtněte políčko  Reboot (Restartovat) a klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Nastavení se projeví po restartování zařízení.
Po provedení níže uvedeného postupu na obou bezdrátových přístupových
bodech (TL-WA501G/TL-WA601G) bude bezdrátové spojení v režimu
přemostění úspěšně nastaveno.
Další informace:
Na stránce nastavení se nachází položka With AP Mode (S režimem přístupového bodu). Pokud ji povolíte, přístupový bod (TL-WA501G/TL-WA601G) může po konfiguraci do režimu přemostění současně pracovat i v režimu přístupového bodu. To znamená, že k tomuto přístupovému bodu můžete připojit další bezdrátové klienty poté, co byl nakonfigurován do režimu přemostění.
Pokud tuto možnost nepovolíte, nemůžete k tomuto přístupovému bodu připojit žádného bezdrátového klienta, pokud byl přístupový bod nakonfigurován do režimu přemostění.
Související články:

 

From United States?

Check products and services for your region.