Jak nastavit limit relací na směrovači TP-Link?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:53 PM 157565
This Article Applies to: 
Co je to relace?
V oblasti počítačů, zejména pak sítí, je relace polotrvalá interaktivní výměna informací, označovaná také jako dialog, konverzace nebo schůzka, mezi dvěma nebo více komunikujícími zařízeními nebo mezi počítačem a uživatelem (viz relace přihlášení). Relace se vytvoří nebo zřídí v určitém okamžiku v čase a rozpojí v pozdějším okamžiku. Vytvořená komunikační relace může obsahovat více než jednu zprávu v každém směru. Relace je obvykle (ale ne vždy) stabilní, což znamená, že alespoň jedna ze stran komunikace musí ukládat informace o historii relace, aby mohla komunikovat, oproti bezstavové komunikaci, kdy komunikace sestává z nezávislých požadavků a odpovědí.
Komunikační relace mohou být implementovány jako součást protokolů a služeb na aplikační vrstvě, na relační vrstvě nebo na transportní vrstvě modelu OSI.
K dispozici je relační tabulka, která je uchovávána ve směrovači pro ukládání informací o relaci, která zabere část paměti a výkonu procesoru. Uchovává např. počet relací. Velikost relační tabulky je pevná; pokud dojde k jejímu zaplnění, směrovač někdy nemůže předávat data, i když je přítomen odchozí tok dat.
 
Vysvětleme si problematiku relací na několika konkrétních příkladech.
 
1)      Když otevřeme webovou stránku, např. as www.tp-link.com, počet relací bude téměř 80. Do jedné minuty bude uvolněn, takže se nemusíte obávat, že by byla ovlivněna rychlost internetu. Proč je však vytvořeno tolik relací? Protože na některých stránkách je mnoho obrázků a videí, při procházení je třeba je stahovat do dočasné složky v počítači.
 
 
2)      Když je stáhneme pomocí služby BT, představuje to velké množství relací. Během inicializace bude relací téměř 2 000, ale jakmile se stahování stabilizuje, počet relací se sníží. Seznam relací níže ukazuje aktuální relace, když je při použití služby BT rychlost stahování a odesílání   .
  
 
Je to jako při použití jiného softwaru typu P2P, který pracuje na základě stejného mechanismu.
Mezi relací a rychlostí nemusí nutně existovat vztah. Když je relací mnoho, rychlost není vždy vysoká. Naopak, když je vysoká rychlost, nemusí být vždy vytvořeno mnoho relací. Většinou však platí, že při velkém počtu relací je rychlost vysoká.
Je to jako při použití jiného softwaru typu P2P, který pracuje na základě stejného mechanismu.
Mezi relací a rychlostí nemusí nutně existovat vztah. Když je relací mnoho, rychlost není vždy vysoká. Naopak, když je vysoká rychlost, nemusí být vždy vytvořeno mnoho relací. Většinou však platí, že při velkém počtu relací je rychlost vysoká.
Jaký účel má nastavení limitu relací?
1)      Může zabránit, aby některé aplikace P2P zabraly příliš mnoho relací, což může způsobit zpomalení sítě nebo odpojení od internetu. Rovněž tak lze zabránit tomu, aby aplikace P2P využívaly příliš velkou šířku pásma.
2)      Může zabránit spotřebě prostředků nebo šířky pásma některými útoky a viry, které vyžadují rozsáhlé relace.
Jak nastavit limit relací na směrovači TP-Link?
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače v síti LAN (výchozí IP adresa směrovače TP-Link je 192.168.1.1) a poté stiskněte klávesu Enter.
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací stránce; výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
Krok 3 Klikněte na položku  Session Limit (Limit relací) -> Session Limit na levé stránce a povolte limit relací. Poté uložte nastavení kliknutím na tlačítko Save (Uložit).
Krok 4 Klikněte na tlačítko Add New (Přidat nové) a nakonfigurujte pravidlo limitu relací, zadejte IP adresu v síti LAN, kterou chcete omezit, a nastavte parametr Max Session (Maximální počet relací), který smějí vaše počítače využít.
Poznámka: maximální počet relací je individuální limit pro jeden počítač, i když nastavíte rozmezí IP adres v síti LAN.
Pokud chcete nastavit limit relací, doporučená hodnota maximálního počtu relací je 100 nebo 200. Hodnotu můžete nakonfigurovat dle přesných požadavků. 

 

From United States?

Get products, events and services for your region.