Konfigurace filtrování MAC adres ve směrovači TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:53 PM 343801
This Article Applies to: 
 
Pokud chcete blokovat přístup počítačů k internetu prostřednictvím směrovače, můžete pro tento účel nastavit funkci filtrování MAC adres.
 
Krok 1 MAC adresy počítačů, kterým chcete umožnit přístup k internetu, byste měli znát. Můžete je zjistit v počítačích s příkazovým řádkem.
 
(1) Klikněte na nabídku Start->Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu Enter.
 
(2) Zadejte do okna s příkazovým řádkem příkaz ipconfig/all a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se MAC adresa a další informace o adresách tohoto počítače.
 
Krok 2 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 3 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo; výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 4 Klikněte na položku Security (Zabezpečení) -> Firewall v levé části stránky.
 
Krok 5 Zaškrtněte políčko Enable Firewall (the general firewall switch) (Povolit bránu firewall (obecný přepínač brány firewall)) a políčko Enable MAC filtering (Povolit filtrování MAC adres). Pokud jen chcete umožnit přístup některých počítačů k internetu, vyberte možnost Allow these PCs with enable rules to access the Internet (Umožnit počítačům s povolenými pravidly přístup k internetu). Tyto počítače, jejichž MAC adresy jsou nastaveny v pravidlech, pak budou mít právo přístupu k internetu. Jinak vyberte možnost Deny these PCs with enabled rules to access the Internet (Zakázat počítačům s povolenými pravidly přístup k internetu).
 
Krok 6 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Krok 7 Klikněte na položku Security (Zabezpečení) -> MAC Filtering (Filtrování MAC adres) v levé části stránky.
 
Krok 8 Klikněte na tlačítko  Add New (Přidat nové) a upravte pravidlo.
 
Krok 9 Zadejte MAC adresu počítače, kterému má být umožněn přístup k internetu, do pole MAC Address (MAC adresa). Nastavte parametr Status (Stav) na Enable (Povolit).
 
Krok 10 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Počítač, jehož MAC adresa je nastavena, poté může prostřednictvím směrovače přistupovat k internetu.
 
Pokud chcete, aby přístup k internetu měly i jiné počítače, klikněte na tlačítko Add New (Přidat nové) a přidejte nová pravidla. Pamatujte, že jednomu pravidlu lze přiřadit jen jednu MAC adresa.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.