Mohu nastavit dobu, kterou mohu mé děti strávit online?

Further Assistance
Updated 03-18-2019 16:45:18 PM 29556
This Article Applies to: 

Ano. Použijte Parental Controls k nastavení denních limitů celkového času, který mohou děti strávit online každý den. Dále jim můžete zablokovat přístup k internetu mezi určitými časovými údaji. Např. můžete zabránit dětem v přístupu k internetu z jejich zařízení během vypracovávání domácích úkolů nebo po večerce.

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.