Jak mohu filtrovat online obsah pro své děti?

Further Assistance
Updated 03-18-2019 16:44:03 PM 25152
This Article Applies to: 

Parental Controls vám umožňuje seskupit zařízení vašich dětí a použít různé filtry podle věku: Child, Pre-Teen, Teen a Adult. Kategorie (stránky), které jsou nevhodné pro odpovídající věkovou skupinu, jsou blokovány. Můžete také zvolit dodatečné kategorie, které budou blokovány pro každou věkovou skupinu a blokovat určité webové stránky a aplikace, které nechcete, aby k nim měly vaše děti nebo jejich zařízení přístup.

From United States?

Get products, events and services for your region.