Mohu povolit obojí, online aktivity a zařízení QoS, současně? Co má vyšší prioritu?

Further Assistance
Updated 03-18-2019 15:43:43 PM 19715
This Article Applies to: 

Aplikace Deco vám umožňuje obojí současně. Nicméně si buďte vědomi toho, že v případě rozporu nastavení bude mít prioritu QoS nad jednotlivými zařízeními.

From United States?

Check products and services for your region.