Může současně několik účtů spravovat Deco síť?

When You Set Up
Updated 03-15-2019 12:54:35 PM 38385
This Article Applies to: 

Momentálně může být pouze jeden účet přihlášený k aplikaci Deco. Jestliže se přihlásíte, zatímco je jiný účet používán pro správu sítě, nový účet vyřadí ten původní.

From United States?

Check products and services for your region.