Jak mohu změnit emailovou adresu, která je provázaná s mým TP-Link ID?

When You Set Up
Updated 03-15-2019 12:49:10 PM
This Article Applies to: 

Emailovou adresu provázanou s TP-Link ID můžete změnit, když jste přihlášení ke svému účtu.

Přejeďte prstem zleva doprava, jděte na Account > Email a vložte heslo ke svému TP-Link ID. Postupujte podle pokynů pro změnu své emailové adresy.