Potřebuji připojení k internetu během prvního nastavování Deco?

When You Set Up
Updated 03-15-2019 09:49:45 AM 32882
This Article Applies to: 

Ano, přístup k internetu je nutný pro nastavení Deco. Funguje obojí, mobilní data i Wi-Fi. Jakmile je Deco poprvé úspěšně nastaveno, můžete použít lokální Deco Wi-Fi síť pro přidání další Deco jednotek.

From United States?

Check products and services for your region.