Otevření portů na směrovači TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:52 PM 913350
This Article Applies to: 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1) a stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací stránce; výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Forwarding (Přesměrování) -> Virtual Servers (Virtuální servery) na levé straně a poté na tlačítko Add New... (Přidat nový).
 
Krok 4 Zadejte Service port (Port služby), který chcete otevřít, a parametr IP Address (IP adresa) počítače; vyberte možnost Protocol (Protokol) z možností TCP, UDP nebo ALL (Vše); změňte Status (Stav) na Enabled (Povoleno)
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poznámka:
Pokud chcete otevřít port 80 pro webový server v počítači, port Management (Správa) směrovače se změní na 8080. Pro připojení ke směrovači je třeba zadat adresu Http://192.168.1.1:8080.
 
Související články:

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.