Co je chytré připojení?

 
 

Chytré připojení je úžasná funkce, která slibuje zjednodušení vašeho bezdrátového života a zajišťuje, že ze svého třípásmového routeru dostanete maximum. Chytré připojení zbaví prioritizaci vašich bezdrátových zařízení všech potíží a dohadů a efektivně je rozloží mezi tři dostupná pásma. Vyrovnáním zatížení a přidělením zařízení k nejvhodnějšímu pásmu budou přerušení a zpoždění výrazně snížena.

Proč záleží, ke kterému pásmu
je mé zařízení připojeno?

Když připojíte zařízení k vašemu routeru,
Chytré připojení automaticky identifikuje nejlepší dostupný kanál a přidělí k němu zařízení.
Je pravda, že hromadění příliš mnoho zařízení na jednom pásmu může redukovat jeho výkon.
Technologie Chytré připojení umožňuje vašemu routeru automaticky zvolit to nejúčinnější zařízení,
takže každé zařízení je schopné dosáhnout svého plného potenciálu.

Znamená to, že se budu muset připojit k více než jedné síti?

Ne. Váš router vytvoří jedno společné SSID (jméno sítě), ke kterému se můžete přihlásit pomocí jednoho hesla.
Vše, co musíte udělat, je přihlásit se jednou k síti a poté router udělá
zbytek automatickým přidělením přístupu každému zařízení ke všem pásmům a jejich přiřazením k nejlepšímu pásmu.

Ale to neznamená, že jste ztratili kontrolu nad způsobem přiřazování zařízení na síti. Uživatelsky přátelský webový portál vám umožňuje vidět,
která zařízení jsou
na jednotlivých pásmech a kdykoli je můžete manuálně přesunout na jakékoli pásmo chcete.

Jak Chytré připojení pozná, které pásmo je nejlepší pro každé zařízení?

Chytré připojení spoléhá na pokročilý algoritmus, který nejenom automaticky zjišťuje, které pásmo je pro každé zařízení nejlepší, ale také neustále monitoruje celkový stav všech zařízení, jestli a kdy by bylo výhodnější přidělit určité zařízení k jinému pásmu.

What is Smart Connect?

Smart Connect is an amazing feature that takes all of the hassle and guesswork out of prioritizing your wireless devices and distributing them among the three available bands.

Why does it matter
which band my device connects to?

Piling too many devices on one band might reduce its performance and Smart Connect automatically identify the best available channel and assign the device to it.

Does this mean I will
have to log into more than one network?

No. Your router will create a single, unified SSID (network name). All you have to do is log into one network one time, then the router does the rest.

But, this doesn't mean you've lost control over the way devices are assigned and reassigned on the network. The web portal allows you to see which devices are on each band and manually move them to whichever band you prefer.

How does Smart Connect know which band is best for each device?

Smart Connect relies on an advanced algorithm that not only automatically determines which band is best for each device, but also constantly monitors the overall status of each device.