Проучване с отзиви на клиенти

Надяваме се да изградим възможно най-надеждната и приятелска мрежова среда. Помогнете ни, като отговорите на 4 лесни въпроса.


Ние ще запазим вашата информация в тайна. Всички данни се съхраняват в електронен формат защитен с парола. В защита на вашата конфиденциалност проучванията няма да съдържат информация, която да ви идентифицира лично. Резултатите от това изследване ще се използват за анализ и като материал за бъдещи публикации (данните от участници под 18 години няма да се публикуват).

Повече информация за това проучване >
Информацията, събрана в това проучване, ще бъде използвана, за да ни помогне да разберем по-добре какво искат клиентите от нашите продукти и да ни помогне да разработим функциите, които ще откриете, че са наистина полезни сега и в бъдеще. Това е изследователски проект, провеждан от TP-Link Co, Ltd.
Вашето участие в това изследване е доброволно. Можете да изберете да не участвате. Ако решите да участвате в това проучване, можете да се оттеглите по всяко време. Ако решите да не участвате в това проучване или ако се откажете от участие по всяко време, няма да бъдете наказани за това.
Вашите отговори ще бъдат пазени в тайна и ние не събираме идентифицираща информация като вашето име, имейл адрес или IP адрес. Въпросите за анкетата са за вашите демографски данни, текущата настройка на мрежата и навиците за пазаруване.
ЕЛЕКТРОННО СЪГЛАСИЕ:
Щракването върху ""Съгласен съм"" по-долу показва, че:
  • Сте прочели информацията по-горе
  • Сте съгласни доброволно да участвате

Присъединете се към TP-Link общносттаTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.