Множество връзки

MU-MIMO

802.11ac 2.0

 
 

Изпитвате сериозно забавяне?

Броят на свързаните устройства в средностатистическия дом или офис също се увеличава. В същото време все повече и повече устройства се използват за поддръжка на дейности с по-интензивен обмен на данни. В резултат на това свързаните устройства изпитват ниска Wi-Fi производителност.

 
 
 
 
 
 

More devices

Reduced Wi-Fi performance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasted Streams
Received
Stream
 
 
Wasted Streams
Received
Stream
 
 
Wasted Streams
Received
Stream
 
 
Wasted Streams
Received
Stream

Single-User MIMO

Смарт ТВ

Таблет

Игрална конзола

Телефон

Single-User MIMO

Трансфер един по един

Получен поток данни

Защо MU-MIMO?

За да се подобри производителността на Wi-Fi, трябва да се промени режимът SU-MIMO, което означава Single-User MIMO (MIMO за един потребител). Повечето Wi-Fi рутери със Single-User MIMO обслужват само един потребител в даден момент, а нашите рутери обикновено предоставят 3 или повече потока данни, но повечето потребители всъщност получават само част от възможния поток от данни - това са смарт телефони, таблети, лаптопи, или дори вашият Apple TV. Тоест потребителите не могат да се възползват максимално от капацитета на рутера. Например, 3x3 11ac Wi-Fi рутер със Single-User MIMO може да поддържа пикова Wi-Fi скорост от 1,3 Gbps. Но смартфони или таблети с една антена поддържат пикова скорост от само 433 Mbps, оставяйки капацитет от 867 Mbps.

Следователно MU-MIMO се предлага да заеме мястото на Single-User  MIMO.

 
 
No Wasted
Stream
Received
Stream
Received
Stream
Received
Stream
 
 
No Wasted
Stream
Received
Stream
Received
Stream
Received
Stream
 
 
No Wasted
Stream
Received
Stream
Received
Stream
Received
Stream
 
 
No Wasted
Stream
Received
Stream
Received
Stream
Received
Stream

MU-MIMO

Смарт ТВ

Таблет

Игрална конзола

Телефон

MU-MIMO

Трансфер по едно и също време

Получен поток данни

Какво е MU-MIMO?

Традиционните Wi-Fi рутери със Single-User MIMO (MIMO за един потребител) обслужват само един потребител в даден момент, докато другите потребители, които разчитат на тази връзка, са принудени да чакат, което намалява производителността и общия капацитет. Този ефект е още по-силен, когато повече от един потребител се опитва да получи достъп до мултимедийно съдържание, като HD видео.

MU-MIMO решава този проблем, като създава множество едновременни връзки, за да обслужва няколко потребители с множество потоци от данни едновременно.

Какви са предимствата на MU-MIMO за нас?

Мулти-производителност - Повишена пропускателна способност и намалена латентност

Тъй като MU-MIMO мрежата не изисква нейните клиентски устройства да споделят във времето връзки с други клиенти в мрежата, всяко устройство изпитва по-малко време за изчакване, което позволява по-отзивчива мрежа и по-продуктивни клиентски устройства.

Multi-User - Повече потребители

Рутерът с MU-MIMO отключва неизползван преди това капацитет, като обслужва 3 потребители наведнъж.

Мулти-ефективност - Повече трафик през мрежата

За многопотребителска среда, мрежата разполага с повече свободно време или капацитет за обслужване на стари клиентски устройства, което означава, че дори и старите усртойства се възползват от възможностите на MU-MIMO.

До

3

 ×

по-бързо/капацитет/ефективност