3G/4G USB Modem Compatibility List for TL-MR3420

Uwaga:

Dokument ten zawiera najnowszą listę kompatybilnych modemów USB. Router może nie współpracować z modemami wymienionymi na liście jeżeli nie jest na nim zainstalowana aktualna wersja firmware. Aktualne pliki firmware dla routerów 3G dostepne są do pobrania tutaj.

 

W zależności od uwarunkowań sieci operatora Aero2 negocjacja połączenia może potrwać w niektórych przypadkach więcej niż 15 minut.

* Modem należy podłączyć do routera przez aktywny hub USB

Polska
Product ISP ModelNo. Marka
TL-MR3420 Aero2 MF669(tylko router w wersji V2.x) ZTE
TL-MR3420 Aero2 MF669(V2 Only) ZTE
TL-MR3420 Orange MF669(tylko router w wersji V2.x) ZTE
TL-MR3420 Orange MF669(V2 Only) ZTE
TL-MR3420 Play MF669(tylko router w wersji V2.x) ZTE
TL-MR3420 Play MF669(V2 Only) ZTE
TL-MR3420 Polsat MF669(tylko router w wersji V2.x) ZTE
TL-MR3420 Polsat MF669(V2 Only) ZTE
TL-MR3420 Play E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange MF112 ZTE
TL-MR3420 Polsat E182E HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E367 HUAWEI
TL-MR3420 Play E169 HUAWEI
TL-MR3420 Play E1750 HUAWEI
TL-MR3420 Play E220 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E173s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Play E173s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E1752c HUAWEI
TL-MR3420 Not ISP Specific Aircard USB 308 Sierra Wireless
TL-MR3420 Not ISP Specific COMPASS™ 885 Sierra Wireless
TL-MR3420 Play E160 HUAWEI
TL-MR3420 Play E353U-2 HUAWEI
TL-MR3420 Play E173u-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E173u-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E160 HUAWEI
TL-MR3420 Orange K3805-Z ZTE
TL-MR3420 Play K3805-Z ZTE
TL-MR3420 Orange E169 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 K3805-Z ZTE
TL-MR3420 Aero2 E169 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E173u-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E372 HUAWEI
TL-MR3420 Play E353s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E353s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E353s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E353s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Play E156G HUAWEI
TL-MR3420 Play E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E160G HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E173s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange Icon 225 OPTION
TL-MR3420 Aero2 CS-15 NOKIA
TL-MR3420 Orange CS-15 NOKIA
TL-MR3420 Polsat E173s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Play CS-15 NOKIA
TL-MR3420 Play E160G HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E160G HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E372u-8 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E372u-8 HUAWEI
TL-MR3420 Play E372u-8 HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E372u-8 HUAWEI
TL-MR3420 Play MF821 (4G) ZTE
TL-MR3420 Polsat MF821 (4G) ZTE
TL-MR3420 Aero2 MF821 (4G) ZTE
TL-MR3420 Orange E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3420 Play E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3420 Orange MA180 TP-Link
TL-MR3420 Play MA180 TP-Link
TL-MR3420 Polsat MA180 TP-Link
TL-MR3420 Orange MA260 TP-Link
TL-MR3420 Play MA260 TP-Link
TL-MR3420 Polsat MA260 TP-Link
TL-MR3420 Polsat E160 HUAWEI
TL-MR3420 Polsat CS-15 NOKIA
TL-MR3420 Play E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 MF823 ZTE
TL-MR3420 Orange MF823 ZTE
TL-MR3420 Play MF823 ZTE
TL-MR3420 Polsat MF823 ZTE
TL-MR3420 Polsat E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Play E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E160 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E173s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E173u-2 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 DWM-156 DLINK
TL-MR3420 Orange DWM-156 DLINK
TL-MR3420 Play DWM-156 DLINK
TL-MR3420 Plus DWM-156 DLINK
TL-MR3420 Polsat DWM-156 DLINK
TL-MR3420 Aero2 DWM-157 DLINK
TL-MR3420 Orange DWM-157 DLINK
TL-MR3420 Play DWM-157 DLINK
TL-MR3420 Plus DWM-157 DLINK
TL-MR3420 Polsat DWM-157 DLINK
TL-MR3420 T-Mobile DWM-156 DLINK
TL-MR3420 T-Mobile DWM-157 DLINK
TL-MR3420 T-Mobile MF823 ZTE
TL-MR3420 T-Mobile E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile CS-15 NOKIA
TL-MR3420 T-Mobile MA260 TP-Link
TL-MR3420 T-Mobile MA180 TP-Link
TL-MR3420 T-Mobile E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile MF821 (4G) ZTE
TL-MR3420 T-Mobile E372u-8 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E1750 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile MF669 ZTE
TL-MR3420 T-Mobile E160G HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E173s-2 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E173s-1 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E122 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile x221S ALCATEL
TL-MR3420 T-Mobile E353s-2 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E352s-2 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile MF631 ZTE
TL-MR3420 T-Mobile E169 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile K3805-Z ZTE
TL-MR3420 T-Mobile E173u-2 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E352s-5 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E180 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E220 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E160 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E1823 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Plus MF823 ZTE
TL-MR3420 Plus E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3420 Plus CS-15 NOKIA
TL-MR3420 Plus MA260 TP-Link
TL-MR3420 Plus MA180 TP-Link
TL-MR3420 Plus MF669 ZTE
TL-MR3420 Plus E160G HUAWEI
TL-MR3420 Plus E353s-2 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E1750 HUAWEI
TL-MR3420 Plus MF631 ZTE
TL-MR3420 Plus E353U-2 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E169 HUAWEI
TL-MR3420 Plus K3805-Z ZTE
TL-MR3420 Plus E180 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E220 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E398u-1 HUAWEI
TL-MR3420 Plus MF821 ZTE
TL-MR3420 Orange MF821* ZTE
TL-MR3420 Aero2 E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Aero2 E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Play E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Plus E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Polsat E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3420 T-Mobile E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3420 Orange E3251s-2 HUAWEI